fbpx

Regulamin SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok :

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich .

Salon SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok powiązany ze stroną internetową https://www.shaperoom.pl właścicielem firmy jest Adrian Żebrowski NIP: 8481756766, e mail: shaperoom9@gmai.com.

Klienci Salonu SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Salonu SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok. Salon Kosmetyczny oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 1. Godziny otwarcia

1. Salon SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok świadczy usługi przy ul. Wiejska 65/9U, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-20:00 oraz soboty w miesiącu 10:00-14:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Salon jest nieczynny.

2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu ).

§ 2. Umawianie na wizyty

1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja laserowa, zabiegi na ciało i twarz, zajęcia na bieżni Body Shape oraz rolce Roll Shape. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.

2. Wszystkie zapisy w Salonie SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok potwierdzane są poprzez SMS wysyłany 24 godziny przed zabiegiem.

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

W Salonie SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok W salonie obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.

1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia(lub jego odmowieniu), a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

2 .W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) (np czas spóźnienia przekracza połowę czasu zaplanowanego zabiegu) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.

§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin.

1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Salonu SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok nie później niż 24 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.

2. Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług w Salonie SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok.

3. W razie braku odwołania wizyty z wyprzedzeniem (dwukrotnie), klient chcąc umówić nową wizytę będzie musiał wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości zabiegu przy każdej kolejnej wizycie (która w razie odwołania lub ponownie zmiany terminu wizyty jest bezzwrotna).

§ 5. Karnety na zabiegi (1-6 zabiegów)

1. W razie rezygnacji z wizyty (karnet) należy powiadomić obsługę Salonu SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok nie później niż 24h przed planowaną wizytą.

2. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem 24 godzinnym wizyta (z karnetu) jest automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada. Dana kwota za zabieg zostaje odjęta z zakupionego karnetu.

§ 6. Wizyty w towarzystwie

1. Na terenie Salonu SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

2. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

3. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.

4. Za uszkodzenia bądż zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądż ich prawni opiekunowie.

5. Klientka badź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie badż zniszczenie wyposażenia w Salonie SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok

6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

§ 7. Formularze, kartoteki i poufność informacji

1. Salon SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.

3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.

4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

5. Formami kontaktu z Salonem są:

a. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 502674777

b. adres e-mail: shaperoom9@gmail.com lub recepcja@shaperoom.pl

c. fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/shaperoom

6. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. Personel SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok nie może udostępniać prywatnych kontaktów.

§8. Bony, vouchery, zaproszenia

1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Salonie SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.

2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.

3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.

4. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.

5. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.

6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.

7. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.

8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości .

§ 9. Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie własciciela Slaonu SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok, abyśmy mogli naprawić sytuację.

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.

3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.

4. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem.

6. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.

7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10. Lista rezerwowa

1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.

2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.

3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Salonu SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

§11. Zamawianie i odbiór kosmetyków

1. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 30% wartości ceny.

2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.

3. Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.

4. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

§12. Standard obsługi

1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.

2. W Salonie SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok zapewniamy:

a. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,

b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,

c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,

d. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,

f. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,

g. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,

j. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza,

k. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,

l. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

§13. Zmiany w Regulaminie

2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej https://www.shaperoom.pl, Salon SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

3. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

4. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

5. Wszystkie osoby przebywające w Salonie SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

6. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok za przeprowadzony zabieg.

7. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.

8. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin SHAPE ROOM- Centrum Kosmetologii i Depilacji Laserowej Białystok